Liên hệ

KHẢI MINH LAND

  • Địa chỉ:  Tòa nhà Khải Hoàn, 5-7-9-11 nội khu Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 54 104528
  • Hotline: 0911 80 6877
  • Email: support@khaiminhland.vn
  • Website: https://khaiminhland.vn/

LIÊN HỆ