Các hình thức đào tạo sẽ được lựa chọn phù hợp với từng nhân viên, từng phòng ban và các cấp quản lý lãnh đạo. Sau đây là các hình thức đào tạo phổ biến mà Khải Hoàn Land đã và đang tiến hành áp dụng nhằm chuẩn bị lực lượng nhân sự kế thừa cho kế hoạch phát triển của công ty trong tương lai và khuyến khích người được đào tạo làm việc gắn bó lâu dài.

ĐÀO TẠO TẠI CHỖ LÀM

Đào tạo tại chỗ làm thuộc chương trình đào tạo ngắn hạn của công ty. Với hình thức đào tạo này, người làm có thể học các kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc đạt hiệu quả cao nhất từ đó nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc.

Phương thức đào tạo này rất linh động và tốn kém ít chi phí mà hiệu quả mang lại cao, giúp mọi người làm việc ăn ý với nhau, không bị chán trong công việc, đặc biệt là các nhân viên mới.

ĐÀO TẠO TẬP TRUNG

Đào tạo tập trung là hình thức tập hợp một nhóm nhân viên trong công ty từ nhiều bộ phận nhằm cung cấp thông tin và hướng dẫn các kỹ năng cần thiết để đáp ứng công việc. Đào tạo tập trung đem lại lợi ích tốt nhất đối với các yêu cầu kỹ năng phức tạp hoặc cần có tính bảo mật cao.

Với hình thức này cho phép công ty đào tạo với số lượng nhân viên lớn để tránh lãng phí thời gian đào tạo đi đào tạo lại.

Ở Khải Hoàn Land, hình thức đào tạo này rất phổ biến , đặc biệt là dành cho nhân viên kinh doanh trong hệ thống chi nhánh của công ty. Đào tạo tập trung được thực hiện tại trung tâm đào tạo nội bộ Khải Hoàn Coaching Center.

ĐÀO TẠO 1 KÈM 1

Hình thức đào tạo 1 kèm 1 thường được áp dụng để đào tạo các kỹ năng cần thiết cho nhân viên vừa bắt đầu công việc hoặc cho các cán bộ quản lý mà công việc có thể lượng hoá. Thực chất, hình thức đào tạo này theo kiểu chỉ dẫn, người chỉ dẫn giải thích mục tiêu và cách thức thực hiện công việc, người được hướng dẫn sẽ làm theo sự hướng dẫn đó cho đến khi thành thạo.

Với các hình thức đào tạo đa dạng, Khải Hoàn Land vẫn đang là cái nôi sản sinh ra những con người giỏi giang nhằm cống hiến, tạo tiền đề để công ty ngày một phát triển và vươn xa trong lĩnh vực bất động sản đầy thử thách này.