Trưởng Nhóm Công Nghệ Thông Tin

Trưởng Nhóm Công Nghệ Thông Tin

I. NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Giám sát và điều hành hoạt động phòng Công nghệ Thông tin theo chuyên môn.
 • Hoạch định kế hoạch, mục tiêu, chiến lược phát triển CNTT phục vụ cho việc phát triển hệ thống tại Văn phòng, các Chi nhánh/Sàn giao dịch.
 • Chịu trách nhiệm xây dựng, thiết kế và thực thi công cụ test các websites, ứng dụng trên điện thoại, Facebook bằng các ngôn ngữ lập trình từ yêu cầu Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban.
 • Thường xuyên kiểm tra quá trình vận hành và phát triển công cụ bảo dưỡng, bảo trì hệ thống, đảm bảo các website, app vận hành hiệu quả và liên tục.
 • Thảo luận với khách hàng và thu thập các yêu cầu nghiệp từ các bên liên quan trong nội bộ công ty.
 • Quản lý các yêu cầu thay đổi khi khách hàng có yêu cầu và chuyển cho đội kỹ thuật để thực hiện yêu cầu thay đổi.

II. YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.
 • Tiếng Anh: giao tiếp tốt.
 • Có từ 05 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực lập trình.
 • Mạnh trong chuyên môn Business Analyst.
 • Thành thạo React Native hoặc Android/iOS, Back-End: ASP.NET MVC, MS SQL Server, MongoDB, tích hợp và triển khai API.

III. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

BP. Tuyển dụng

Hotline: 0911 876 807  

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

Chia sẻ