Trợ Lý Ban Tổng Giám Đốc

Trợ Lý Ban Tổng Giám Đốc

I. NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Thay mặt BOD duy trì hoạt động điều hành các hoạt động của Công ty với các Phòng ban theo yêu cầu được giao phó.
 • Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận.
 • Trợ giúp BOD xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty liên quan đến Kinh Doanh và Marketing.
 • Đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của BOD được thông báo và thực hiện nghiêm túc.
 • Chuẩn bị, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của BOD (thông dịch Tiếng Anh trong các cuộc họp với đối tác nước ngoài).
 • Theo dõi, đôn đốc team thư ký, các bộ phận liên quan để đảm bảo các hồ sơ được ký nhận đúng deadline.
 • Lập các báo cáo tổng hợp hằng tuần, tháng, quý hoặc đột xuất của các Phòng ban cho BOD.
 • Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu theo quy định lưu trữ dữ liệu hoạt động của Công ty.

II. YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Tài Chính, Kinh Doanh, Luật …
 • Tiếng Anh: cao cấp (cả 4 kỹ năng).
 • Thành thạo vi tính văn phòng, soạn thảo văn bản.
 • Từ 04 năm kinh nghiệm trở lên trong công tác Trợ lý, Thư ký.
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty bất động sản.
 • Am hiểu luật Đất đai, luật Dân sự, luật Kinh tế và các văn bản Pháp luật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

III. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

BP. Tuyển Dụng

Hotline: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

Chia sẻ