Quản Lý Kinh Doanh

Quản Lý Kinh Doanh

I. NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Thu thập thông tin các dự án: lấy thông tin dự án, hồ sơ pháp lý dự án, tìm hiểu Chủ đầu tư, đánh giá cơ hội đầu tư, xây dựng các mối quan hệ tốt với Chủ đầu tư, …
 • Xây dựng, tổ chức định kỳ kế hoạch marketing, bán hàng, nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp về thị trường bất động sản và đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh doanh của Công ty.
 • Làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư trong các vấn đề về sản phẩm.
 • Giám sát, đôn đốc Chi nhánh Sàn giao dịch trong việc triển khai bán hàng, đảm bảo đơn vị hoàn thành chỉ tiêu.
 • Là đầu mối chính trong việc tương tác với các chủ đầu tư về thông tin liên quan đến bán hàng.
 • Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh các dự án của từng sàn giao dịch, đề xuất kịp thời các chính sách, biện pháp để đẩy mạnh bán hàng.
 • Đào tạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc, chịu trách nhiệm về hoạt động của nhân viên trong phạm vi quản lý.

II. YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Quản lý bất động sản, Quản trị kinh doanh, Marketing.
 • Anh văn: giao tiếp tốt.
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty bất động sản.
 • Am hiểu về thị trường bất động sản, đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ marketing và lập kế hoạch bán hàng.

III. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 

BP. Tuyển Dụng:  

Hotline: 0911 876 807  

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

Chia sẻ