Phó Phòng Pháp Chế

Phó Phòng Pháp Chế

I. I. NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Thường xuyên cập nhật thông tin, những thay đổi chính sách, quy định của Pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh Bất động sản.
  • Chịu trách nhiệm chính trong việc soạn thảo, rà soát và quản lý hệ thống hợp đồng mẫu, các văn bản, ký kết, giao dịch trong nước và quốc tế có liên quan tới hoạt động của công ty.
  • Trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng, khiếu nại của khách hàng khi phát sinh, đại diện theo ủy quyền của Công ty tham gia các vụ tranh chấp, tố tụng tại Cơ quan nhà nước.
  • Nhận diện, cảnh báo và kiểm soát rủi ro về pháp lý trong các hoạt động của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc.
  • Xây dựng, cải tiến, ban hành các quy chế, quy định liên quan đến Pháp luật phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
  • Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động Phòng Pháp chế – Dịch vụ Khách hàng.

II. YÊU CẦU

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự, Luật, … 
  • Thành thạo Tiếng Anh giao tiếp
  • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
  • Chịu áp lực công việc cao.

III. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

BP. Tuyển Dụng:  

Hotline: 0911 876 807  

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

Chia sẻ