Nhân viên Công Nghệ Thông Tin

Nhân viên Công Nghệ Thông Tin

I. NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Tham gia thiết kế giải pháp, triển khai, cấu hình, quản trị các hệ thống phần mềm ứng dụng theo các yêu cầu phân công.
 • Hướng dẫn, đào tạo các cán bộ nhân viên sử dụng phần mềm và ứng dụng nghiệp vụ.
 • Tham gia phân tích Database, phân tích nghiệp vụ, phân tích kỹ thuật.
 • Phát triển và quản lý ứng dụng Cộng Đồng Môi Giới và Khải Hoàn Land.
 • Chỉnh sửa các trang website thuộc hệ thống công ty.
 • Thử nghiệm, đánh giá kỹ thuật mới trước khi đưa vào sử dụng.
 • Hỗ trợ phát triển ứng dụng web, kiểm thử phần mềm, khắc phục các lỗi phát sinh.
 • Thiết lập, bảo trì, bảo mật hệ thống mạng, backup thường xuyên các thông tin dữ liệu của các Phòng ban chuyên môn, hệ thống Chi nhánh Sàn giao dịch, các trang web, ứng dụng, phần mềm thuộc quyền sở hữu của Công ty.

II. YÊU CẦU 

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, phần mềm, hoặc các ngành có liên quan.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT
 • Có kinh nghiệm sử dụng công cụ để modeling như Visio hoặc Enterprise Architect, Microsoft Project. Hoặc các tools ứng dụng trong UML
 • Có kiến thức về CNTT, Business Analyst

III. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

BP. Tuyển Dụng

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

Chia sẻ