Giám Đốc Đầu Tư

Giám Đốc Đầu Tư

I. NHIỆM VỤ CHÍNH

Quản lý chung hoạt động đầu tư 

 1. Triển khai & theo dõi kế hoạch đầu tư, đảm bảo các dự án đầu tư có tính thanh khoản theo kế hoạch đã đề ra.
 2. Đàm phán, theo dõi việc ký kết và thực hiện các hợp đồng đầu tư, và các hợp đồng, thỏa thuận khác với đối tác. 

Tham gia tìm kiếm, đánh giá các Dự án phù hợp :

 1. Tham gia tìm kiếm Dự án tiềm năng: 
 2. Nhận và thực hiện kế hoạch phát triển Dự án mới. 
 3. Tham gia thẩm định Dự án, tiến hành đầu tư: 
 4. Đánh giá Dự án tiềm năng theo các tiêu chí nêu tại Quy trình Quyết định đầu tư. 
 5. Tiếp nhận và cung cấp thông tin, báo cáo sơ bộ để cấp quản lý thực hiện đàm phán, thương lượng.
 6. Tổng hợp báo cáo liên quan đến việc ra Quyết định đầu tư đúng quy trình đầu tư phát triển dự án của tất cả các phòng, ban liên quan. 
 7. Xây dựng các kế hoạch chi tiết dòng tiền triển khai, hỗ trợ thu xếp khoản vay, nguồn vốn tự có để triển khai dự án. 
 8. Quản lý việc thực hiện các công việc rà soát dự án mục tiêu.
 9. Xây dựng, quản lý, giám sát và đánh giá kế hoạch công việc thực hiện cho từng thành viên trong bộ phận.

II. YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm Giám đốc Đầu Tư.
 • Am hiểu các qui định về pháp luật có liên quan đến ngành xây dựng và lĩnh vực quản lý dự án theo nhiệm vụ được giao
 • Có hiểu biết về pháp lý dự án, tài chính bất động sản 
 • Có mối quan hệ với sở ban ngành trong lĩnh vực bất động sản
 • Kỹ năng về quản lý dự án, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và các kỹ năng mềm khác.
 • Khả năng lập kế hoạch, kiểm soát, tổ chức, quản trị nhân sự.
 • Lưu loát trong việc trình bày, chủ trì cuộc họp, trong thể hiện văn bản.

III. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

BP. Tuyển Dụng

Hotline: 0911 876 807 

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

Chia sẻ