Phó Phòng Kế Toán

Phó Phòng Kế Toán

 I. NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Hỗ trợ Trưởng Bộ phận quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động Phòng Kế toán của Công ty.
 • Kiểm soát chặt chẽ tính pháp lý của tất cả các chứng từ kế toán của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành và quy định Công ty.
 • Đề xuất phương thức quản lý, phân bổ, điều chuyển nhân sự phù hợp với khả năng nhằm đảm bảo khả năng vận hành của Phòng Kế toán hiệu quả nhất.
 • Thường xuyên rà soát để đánh giá, điều chỉnh hệ thống kế toán, kiểm tra, đối chiếu hàng tháng số liệu trên các tài khoản kế toán: Thuế, Ngân hàng, tiền mặt, công nợ, …
 • Theo dõi tình trạng thuế của tất cả các Công ty thuộc hệ thống Khải Hoàn Land còn vướng mắc các chính sách, trực tiếp xử lý các khó khăn, vướng mắc về thuế hoặc hồ sơ pháp lý của các Công ty thuộc hệ thống Khải Hoàn Land.
 • Đảm bảo tất cả các báo cáo theo yêu cầu của Cục thuế chính xác và nộp đúng thời hạn.
 • Xây dựng và tạo lập mối quan hệ với hệ thống các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư, …
 • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc kiểm soát tài chính toàn Công ty.
 • Theo dõi công nợ các Công ty, Chủ đầu tư, hỗ trợ và giải quyết các sự cố của nhân viên kinh doanh liên quan thuế và phí.

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.
 • Thành thạo Tiếng Anh giao tiếp
 • Chứng chỉ Kế toán Trưởng.
 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty bất động sản, Ngân hàng.
 • Am hiểu các chế độ kế toán, công tác kế toán ngân hàng và các quy định Pháp luật liên quan.

III. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

BP. Tuyển dụng 

Hotline: 0911 876 807  

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

Chia sẻ