Chuyên Viên Tài Chính

Chuyên Viên Tài Chính

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
– Thực hiện lập Báo cáo khả thi dự án (FS), phân tích và tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Bộ phận trong công tác quản trị hiệu quả dòng tiền dự án.
– Nghiên cứu, phân tích hiệu quả đầu tư dự án.
– Lập kế hoạch và cập nhật dòng tiền dự án, đề xuất ý tưởng để tối ưu hóa dòng tiền dự án.
– Thiết lập các mẫu biểu, mô hình tài chính cho báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi cho dự án và mô hình tài chính Công ty.
– Thực hiện, quản lý, theo dõi việc huy động vốn, tìm nguồn tài trợ cho việc đầu tư phát triển dự án, thực hiện việc kiểm soát, phân tích báo cáo tài chính và lập báo cáo quản trị nội bộ,tham gia xây dựng kế hoạch tài chính, cấu trúc vốn trung và dài hạn của công ty.
– Lập báo cáo phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích ngành định kỳ.- Tham gia lập kế hoạch chi phí hằng năm, phát triển tài chính kế toán, dự án phát triển phần mềm ERP mảng tài chính của Công ty.
– Tổ chức lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu theo quy định.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.
II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC
– Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Kế hoạch Đầu tư, Quản trị kinh doanh.
– Tiếng Anh: giao tiếp tốt.
– Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.
– Có 03 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Phân tích Tài chính doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế hoạch đầu tư, …
– Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Công ty bất động sản.
– Nắm vững các quy trình, thủ tục, quy định liên quan đến các hoạt động kinh doanh, huy động vốn, đầu tư phát triển dự án.

III. PHÚC LỢI

  1. Bảo hiểm theo quy định
  2. Du Lịch
  3. Phụ cấp
  4. Đồng phục
  5. Thưởng
  6. Chăm sóc sức khỏe
  7. Đào tạo
  8. Tăng lương
  9. Công tác phí
  10. Chế độ nghỉ phép

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN: PHÒNG HCNS

BP. Tuyển dụng

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

Chia sẻ