Chuyên viên QS

Chuyên viên QS

I. NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Phối hợp với các Bộ phận liên quan để đánh giá hồ sơ chào giá, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu của Nhà thầu.
  • Lập danh sách các vật tư, thiết bị chính cho các gói thầu làm cơ sở cho Bộ phận vật tư tìm kiếm Nhà cung cấp.
  • Bóc khối lượng, làm hồ sơ thanh quyết toán, theo dõi công nợ, quyết toán thầu phụ thi công, Chủ đầu tư.
  • Giám sát tiến độ thi công, triển khai thông tin thi công, cập nhật tất cả các thay đổi gửi phòng kinh doanh.
  • Kiểm tra, theo dõi phần nghiệm thu chi tiết từng công đoạn đã thực hiện.

II. YÊU CẦU

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc, …
  • Tiếng Anh giao tiếp khá
  • Từ 05 năm kinh nghiệm trở lên trong công tác Quản lý dự án, Thi công xây dựng.
  • Ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương tại các Công ty xây dựng, bất động sản.
  • Thành thạo Autocad và các phần mềm dự toán, chỉnh sửa bản vẻ, làm biện pháp thi công.

III. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

BP. Tuyển Dụng

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

Chia sẻ