Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án

Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Thực hiện các thủ tục về pháp lý dự án từ lúc xin chấp thuận chủ trương, chấp thuận địa điểm, xin thẩm định thiết kế cơ sở.
 2. Chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản pháp quy liên quan thủ tục pháp lý dự án.
 3. Lập kế hoạch triển khai pháp lý dự án, thay mặt Ban Tổng Giám đốc đón tiếp, liên hệ với đối tác, làm việc với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đơn vị tư vấn để hoàn thiện pháp lý dự án.
 4. Tham gia và phối hợp với các Phòng ban khác trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các công tác khác liên quan dự án được giao.
 5. Thường xuyên cập nhật, tham mưu cho Trưởng Bộ phận về những thay đổi trong quy định của Pháp luật, thủ tục pháp lý bất động sản.
 6. Đề xuất các giải pháp, phương án giải quyết các phát sinh trong quá trình triển khai các thủ tục pháp lý.
 7. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định.
 8. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Luật, Kinh tế xây dựng, Kinh tế Quốc dân chuyên ngành quản lý Đầu tư.
 2. Tiếng Anh: trình độ B trở lên.
 3. Thành thạo vi tính văn phòng, soạn thảo văn bản.
 4. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bất động sản.
 5. Am hiểu luật Đất đai, luật Dân sự, luật Kinh tế và các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh Bất động sản.
 6. Nắm vững các quy trình, thủ tục, quy định liên quan đến thủ tục đầu tư bất động sản.

III. PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Đồng phục
 5. Thưởng
 6. Chăm sóc sức khỏe
 7. Đào tạo
 8. Tăng lương
 9. Công tác phí
 10. Chế độ nghỉ phép

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN: PHÒNG HCNS

BP. Tuyển dụng

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

Chia sẻ