Chuyên viên Pháp Lý Dự Án

Chuyên viên Pháp Lý Dự Án

I. NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Lập kế hoạch và tiến trình thực hiện các thủ tục pháp lý dự án cho dự án của Công ty.
 • Tham mưu cho Lãnh đạo các vấn đề về pháp lý dự án trong từng giai đoạn.
 • Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý các dự án của công ty, từ bước xin chủ trương đầu tư đến khi triển khai thực hiện dự án hoặc nghiệm thu.
 • Nghiên cứu soạn thảo các văn bản pháp lý. Làm việc với cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục từ khi bắt đầu Dự án.
 • Phối hợp cùng với các bộ phận có liên quan đến dự án để theo dõi, tổng hợp quá trình thực hiện công tác pháp lý cho từng dự án.

II. YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Luật, Kinh tế xây dựng, Kinh tế Quốc dân chuyên ngành quản lý Đầu tư.
 • Tiếng Anh: trình độ B trở lên.
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bất động sản.
 • Am hiểu luật Đất đai, luật Dân sự, luật Kinh tế và các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh Bất động sản.

III. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

 • BP. Tuyển dụng
 • Hotline Tuyển Dụng: 0911 876 807
 • Email: tuyendung@khaihoanland.vn

Chia sẻ