Chuyên viên Lập trình Website

Chuyên viên Lập trình Website

I. NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Phân tích yêu cầu, xây dựng ý tưởng, chuẩn bị các tài liệu cho từng chức năng yêu cầu. 
 • Trực tiếp tham gia vào tất cả các giai đoạn của quy trình phát triển ứng dụng PHP từ giai đoạn Thiết kế, Phân tích, Phát triển và Bảo trì.
 • Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ mới cho các sản phẩm Web App.
 • Tối ưu hóa các ứng dụng về mặt tốc độ, khả năng mở rộng cũng như tính bảo mật của hệ thống.
 • Xây dựng và thiết kế kiến trúc cho những chức năng, sản phẩm mới, hệ thống website, mạng xã hội liên quan, …
 • Đảm bảo về chất lượng của các sản phẩm: performance, bảo mật, …
 • Hỗ trợ phát triển ứng dụng web, kiểm thử phần mềm, khắc phục các lỗi phát sinh.

II. YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin.
 • Anh văn giao tiếp tốt
 • Có nền tảng và ngôn ngữ lập trình: Net Framework, React, C#, Asp.Net MVC, WordPress.
 • Lập trình Javascript, jQuery, HTML 5, CSS 3, Bootstrap.
 • Hiểu biết về Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.
 • Lập trình MVC .NET Core, Web API.
 • Từng tham gia các dự án phát triển website, ứng dụng Công ty.      

III. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

BP. Tuyển Dụng

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

Chia sẻ