Chuyên viên Kiểm Soát Nội Bộ

Chuyên viên Kiểm Soát Nội Bộ

I. NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Tổ chức triển khai, theo dõi quá trình kiểm tra tính tuân thủ quy trình, quy định, Pháp luật của các Phòng/Ban công ty.
  • Đánh giá tính đầy đủ, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, đồng thời xác định các rủi ro phát sinh và đề xuất các biện pháp kiểm soát phù hợp để giảm thiểu rủi ro.
  • Đôn đốc, nhắc nhở các Phòng/Ban thực hiện khắc phục sai sót thông qua kết quả kiểm tra.
  • Kiểm soát thường xuyên các hoạt động liên quan đến mảng tài chính, kiểm tra các chứng từ, kiểm soát các khoản phải thu, phải trả, các hợp đồng, tiến độ thanh toán, dòng tiền hàng ngày.
  • Kiểm soát các khoản tạm ứng và định mức chi phí hoạt động của các Đơn vị.
  • Tư vấn, hướng dẫn cho nhân viên các Phòng/Ban về các vấn đề liên quan đến tính tuân thủ, hạn chế và kiểm soát rủi ro.

II. YÊU CẦU

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính – Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
  • Tiếng Anh: giao tiếp tốt.
  • Từ 02 năm kinh nghiệm trở lên trong công tác kiểm soát nội bộ.
  • Nắm vững các quy trình, thủ tục, quy định liên quan đến các hoạt động kinh doanh.

III. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

BP. Tuyển Dụng 

Hotline: 0911 876 807   

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

Chia sẻ